Orbit

電機系校外實習資訊

  • 2016-07-06
  • 網站管理員

 一、課程分流申請方式流程圖:

 This is an image

二、修課期間成績給定方式:
This is an image

三、廠商介紹: 

    美律實業股份有限公司

   京元電子

   總格精密股份有限公司   

   財團法人 電信技術中心

   Nike (必爾斯藍基股份有限公司) 

   奧特益企業有限公司 

   宏全國際集團

   環隆科技股份有限公司  

 采馥虛擬科技股份有限公司

 司博創意科技有限公司

   參考更詳細資訊


四、申請方式:

      
學生於完成大學部一、二年級必修學分後方可進行校外實習相關課程。

     實習申請時間:每學年五月公告於系網頁。

 

五、申請表單:
     校外實習申請單       (下載)
   實習課程學習地圖       (下載)
   校外實習成績考核表      (下載)